top of page
Zoeken
  • info

We doen het voor jullie...

Bijgewerkt op: 12 sep. 2021

Leden van crisismanagement team of directieleden; we werken vandaag tijdens de noodplanoefening op het terrein om het incident en impact ervan zo goed mogelijk over te brengen naar jullie in het crisislokaal of bij de perso(o)n(en) waarvan beleids/managementsbeslissingen verwacht wordt. Focus op beeldvorming én overbrengen boodschappen vanop het terrein! #leerrijkeoefeningteverwachten

31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Congres navorming - je kan er een (on)bekende tegenkomen

De navorming van het PVI, zo zijn we er vroeger mee gestart. Dat ze nu onder de vleugels van AP zitten maakt geen verschil in de benadering van het congres. Graag draag ik mijn steentje bij in 2 sessi

Opmerkingen


bottom of page