top of page

Boodschap aan de preventieadviseur:

Begeleiden is een meerwaarde!


Als preventieadviseur zijn we opgeleid als generalisten in het verhaal “welzijn op het werk”. Van alle
veiligheidsitems krijg je tijdens je opleiding een korte toelichting.
Wat volgt is je eindevaluatie aan de hand van eindtoetsing en eindwerk en dan… tijd om losgelaten te worden.
De rest? Dat leren we wel in de praktijk. We richten onze pijlen vervolgens op  bijscholingen of toetsen onze theorie rechtstreeks in de praktijk. We kunnen beroep doen op vakliteratuur, het internet staat vol met goedbedoelde teksten of voorbeeldprocedures en tijdens de vele contacten met collega’s geraken we een stapje verder. Dit vraagt enorm veel tijd, tijd waarover je niet beschikt.
Morgen ligt de prioriteit opnieuw ergens anders.
Waarom laat je je als preventieadviseur niet begeleiden in de noodplanning van je onderneming of de training van jouw brandbestrijdingsdienst en crisisteam? Begeleiden in de vorm van kennis, uitwerking en training zodat jij jouw aandacht ook nog op andere zaken kan leggen.


Opleiden is een meerwaarde!


Opleiden is het verwerven of overbrengen van (specifieke) vaardigheden die betrekking hebben op bepaalde
functies of activiteiten. Als dat geen meerwaarde is…!
Waarom laat je je als preventieadviseur je ook hier niet in ondersteunen? Trainen en opleiden is een specialiteit.
Naast het overbrengen van kennis is het vooral het enthousiast maken van je mensen… enthousiasmeren om
jou en het bedrijf later te kunnen ondersteunen in de meest moeilijke momenten; tijdens nood- en crisissituaties.

De combinatie begeleiden en opleiden is een meerwaarde!

Een traject volledig door Piba79 laten uitvoeren of in samenwerking en onderling overleg met jou uitvoeren.
Dat kan!


Piba79, Kwaliteitsvolle opleidingen en begeleiding op maat van jouw mensen en het bedrijf

Piba logo pos RGB.png

Kwaliteitsvolle opleidingen en begeleiding op maat van jouw mensen en het bedrijf

bottom of page